Velodroom Matthijs
De stichting

De stichting

Informatie over de stichting

Stichting Velodroom Matthijs heeft ten doel het (doen) ondersteunen en faciliteren van aangepaste sport(en) in het algemeen en meer in het bijzonder -doch niet uitsluitend- het (doen) ondersteunen en faciliteren van wielrenner Matthijs Drenth en zijn topsportcarrière en daarmee het bevorderen en mogelijk maken van de deelname van Matthijs Drenth aan de Paralympische Spelen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het (doen) faciliteren (al dan niet in financiële zin) van de aanschaf en het onderhoud van materialen; het verwerven en/of ter beschikking stellen van materialen en middelen; het (doen) bijdragen in de (overige) kosten verbonden aan de uitoefening van de aangepaste sport(en), meer in het bijzonder in verband met wedstrijden en trainingskampen; het (doen) verrichten van activiteiten op het terrein van marketing, acquisitie, fondsenwerving, sponsoring, promotie en media.

Contactgegevens

Stichting Velodroom Matthijs

Emdaborg 18

9751 SJ Haren

Telefoon: 06-29595494

velodroommatthijs@matthijsdrenth.nl

KvK Groningen: 80630073

Regiobank: NL86 RBRB 0205 0167 15